Megosztás:
|
wellness szálloda

Egri szállodák: Egerszallodak .hu

„Be kell Egerbe mennem! Mert ennyi édes vonzerőnek Szívem nem állhat ellen” írta Petőfi Sándor is az „Eger mellett” című versében.

Egri szállodák keresése:

Loading

Egri vár

Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítettek először román majd gótikus stílusban. A tatárjárás után a püspöki várat megerősítették, és egészen a XVIII. századig építették. Az egri vár Eger nagy történelmi múltú vára. A hozzá fűződő leghíresebb történelmi esemény az 1552-es ostrom, amikor a várvédők Dobó István kapitány parancsnoksága alatt visszaverték az Oszmán Birodalom túlerőben lévő seregét.

Már az első magyar király, Szent István püspökséget alapított itt 1001-1009 között, melynek védelmére 1248-tól kezdődően kővár épült. Az elpusztult román stílusú templom helyére a várdombon gótikus majd későgótikus stílusban építettek katedrálist. A várban kiépült püspöki székhely fénykorát a XV. században – a reneszánsz korban – élte. Ekkor az ország egyik meghatározó kulturális központjaként tartották számon. A XVI. században a török hódítások Magyarországot is elérték, melynek az ország fővárosa is áldozatul esett. A törökök 1552-ben fordulnak az országrész egyik legnagyobb erőssége, Eger ellen. 1552 szeptember 4-én indult meg az ostrom. Előző éjjel a császári zsoldos sereg csöndben dezertált, így a várat csak a helyiek és a környékről a várba menekült 2000 fő védték. A támadás szeptember 11-én indult, az ágyúkkal megrongált falakat a törökök igyekeztek aláaknázni. A várfalakon folyt a küzdelem, de az október 13-i utolsó nagy roham sem bizonyult elegendőnek, hogy a többszörös túlerőben lévő oszmán sereg bevegye a várat. Nem így történt 1596-ban, amikor a jóval erősebb véderővel felszerelt, bővített, fejlesztett vár bő két hét alatt a törökök kezére jutott. A kétezer fős védősereg közel negyvenszeres túlerővel szemben, öt heti ostromban védte meg a várat. A hősies helytállás a magyar történelem egyik kiemelkedő eseménye, s híre – Gárdonyi Géza történelmi regénye révén – a világ minden részébe eljutott. Az oszmán seregek felismerték az erőd jelentőségét, és saját maguk számára is stratégiai központot alakítottak ki itt.

Egri vár - Egerszallodak .hu

Eger vára 1686-ban szabadult fel az oszmán megszállás alól egy jól előkészített tárgyalás eredményeképpen. Ezután azonban az erőd elveszítette jelentőségét, olyannyira, hogy 1702-ben Lipót császár elrendelte a külső vár felrobbantását. A Rákóczi szabadságharc idején a fejedelem épített a vár nyújtotta lehetőségekre, de a külföldi támogatás nélkül kudarcba fulladt szabadságharc sem mentette meg a várat a rá váró enyészettől.

Eger városának és várának legrégibb épületét az 1475 előtti években emelte az egri egyházfő, Beckensloer püspök, Mátyás király diplomatája, aki azonban később az uralkodó árulója lett. Az épület eredetileg gótikus stílusú volt, de a későbbiek során nemcsak bővítették, hanem alaposan át is építették. Legszebb része azonban napjainkig sértetlen. Fennmaradt csúcsíves folyosója, gótikus árkádja. Hazánkban csak Mátyás király visegrádi palotájának fennmaradt folyosója múlja felül.

Egri vár - Egerszallodak .hu

Az egri vár ma védett műemlék, melyben a Dobó István Vármúzeum működik. Az állandó kiállításokon bemutatjuk a vár történetét, föld alatti erődrendszerét, a középkori büntetési módokat és ezek eszközeit. A kőtárban megtekinthetők az elpusztult katedrálisok maradványai, a hősök termében az 1552-es várvédelmet irányító várkapitány, Dobó István márvány síremlékének fedőlapja. A várban található Egri Képtár hazánk egyik jelentős képzőművészeti gyűjteménye, mely németalföldi, itáliai, osztrák és magyar festményeket őriz. A vár történelmi hagyományait a kiállítások mellett programokkal is igyekeznek feleleveníteni. A Vármúzeumban több állandó kiállítás is megtekinthető: -Gótikus Püspöki Palota - az egri vár története; -Hősök Terme - az 1552-es várvédők emlékére létrehozott kiállítás; -Kazamaták - a vár föld alatti erődrendszere, román- és gótikus kőtár; -Romkert - a románkori, gótikus és későgótikus székesegyház helyreállított romjai, -Képtár - XVI-XIX. századi festők műveivel; -Börtönkiállítás - kivégzés, tortúra (kínvallatás), megszégyenítés eszközei a régi Magyarországon; -Panoptikum. A vár történelmének és a vármúzeum kiállításainak köszönhetően a vár Eger egyik leglátogatottabb idegenforgalmi látványosságának számít hazánkban.